Micruroides euryxanthus (Kennicott, 1860)  
Family: Elapidae
Serpiente-coralillo sonorense,  more...
Micruroides euryxanthus image
Wayne Van Devender  
Micruroides euryxanthus image
Jim Rorabaugh  
Micruroides euryxanthus image
Wayne Van Devender  
Micruroides euryxanthus image
Sky Jacobs  
Micruroides euryxanthus image
Jim Rorabaugh  
Micruroides euryxanthus image
Charles Hedgcock  
Micruroides euryxanthus image
Charles Hedgcock  
Micruroides euryxanthus image
Jim Rorabaugh  
Micruroides euryxanthus image
Wayne Van Devender  
Micruroides euryxanthus image
D M Kramer  
Micruroides euryxanthus image
Tom Van Devender  
Micruroides euryxanthus image
Jim Rorabaugh  
Micruroides euryxanthus image
Doug Duerre  
Micruroides euryxanthus image
Austin Molyneux  
Micruroides euryxanthus image
Randy D. Babb  
Micruroides euryxanthus image
Micruroides euryxanthus image
A. "Gus" Rentfro  
Micruroides euryxanthus image
J.M. Galaz-G.  
Micruroides euryxanthus image
Micruroides euryxanthus image
Jones  
Micruroides euryxanthus image
J. C. Rorabaugh