Tyloderma myriophylli Wibmer, 1981  
Family: Curculionidae
Tyloderma myriophylli image